Detail príspevku/publikácie

Epistemologické otázky fyziky: od antinómií čistého rozumu k expresívnym medziam jazyka

Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 362-381.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,620
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.06.2024 - 11:52
Počet stiahnutí PDF: 786

Abstrakt

Cieľom predkladanej state je opísať hlavné epistemologické zlomy v dejinách fyziky. Náš prístup je založený na rekonštrukcii formálneho jazyka fyzikálnych teórií, pričom si všímame jeho rôzne aspekty: jeho analytickú, expresívnu či explanatorickú silu, ako aj jeho analytické a expresívne medze. K hlavným výsledkom našej rekonštrukcie patrí nová interpretácia Kantových antinómií čistého rozumu. Ak Kantove antinómie relativizujeme a namiesto rozumu ako takého ich vztiahneme na jazyk fyziky, dá sa ukázať, že tieto antinómie si zachovávajú svoju platnosť. V podobe fenoménu, ktorý nazývame expresívne medze jazyka, sú antinómie univerzálnou črtou všetkých fyzikálnych teórií. To ukazuje, že Kant vo svojich antinómiách poukázal na pozoruhodný epistemologický fakt.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).