Content of the Volume

Volume 5 (1998)

Papers

Gahér, F. The Principles of Stoic Physics [Abstract] [PDF] 1-30
Lovas, M. An Introduction to Schiffer's 'Meaning-Intention' Problem [Abstract] [PDF] 109-111
Lovas, M. The Significance of Schiffer's Meaning-Intention Problem [Abstract] [PDF] 112-131
Berka, K. Bolzano's Anticipation of Analytic Philosophy [Abstract] [PDF] 217-228
Černík, V. Kant's Critique of Practical Reason and Practical Reasoning [Abstract] [PDF] 229-249
Sousedík, P. What is Spoken in Negative Existential Statements About? [Abstract] [PDF] 325-345
Schmidt, M. On the Conception of Possible Worlds in Wittgenstein's Tractatus [Abstract] [PDF] 346-353
Hanzel, I. [Abstract] [PDF] 354-363

Translations

Donellan, K.S. Reference and Definite Descriptions   [PDF] 31-51
Wittgenstein, L. Some Remarks on Logical From   [PDF] 132-138
Austin, J.L. The Meaning of the Word   [PDF] 250-265
Watkins, J. Critical Rationalism and Scientific Progress   [PDF] 364-371

Dialogues

Watkins, J. - Sedová, T. On the Philosophy of Science from the Point of View of Critical Rationalism   [PDF] 52-65
Cmorej, P. - Tichý, P. Complexes (I)   [PDF] 139-161
Cmorej, P. - Tichý, P. Complexes (II)   [PDF] 266-289
Gál, E. - Rybár, J. - Sedová, T. - Viceník, J. The Doctrine of Realism: Necessity or Dangler   [PDF] 372-393

Discussions - Polemics

Cmorej, P. Development of Concepts - the Last Continuation on One Conception   [PDF] 66-83
Sedová, T. Remarks on the Margin of One Discussion   [PDF] 162-164
Hanzel, I. Once More about the Starting Points of One Discussion. Reply of a Strangler   [PDF] 165-186
Gálik, D. Once More on Essences of Biological Species   [PDF] 290-299
Cmorej, P. On One Attempt to Extend the Subject of Logic   [PDF] 394-405

Views

Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (I)   [PDF] 84-98
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (II)   [PDF] 187-198
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (III)   [PDF] 300-310
Gáliková, S. An Introduction to the Philosophy of Mind (IV)   [PDF] 406-414

Reviews

Zouhar, M. E. Tugendhat - U. Wolfová: Logicko-sémantická propedeutika   [PDF] 99-106
Černík, V. E. Gilson: Bytí a někteří filosofové   [PDF] 199-205
Mihina, F. Černík, V. - Viceník, J. - Višňovský, E.: Historické typy racionality   [PDF] 205-209
Sedová, T. J. Hroch: Filosofická hermeneutika v dějinách současnosti   [PDF] 311-313
Zouhar, M. P. Ludlow (ed.): Readings in the Philosophy of Language   [PDF] 313-319
Zouhar, M. P. Kolář - V. Svoboda: Logika a etika   [PDF] 415-418
Andreanský, E. Porębska, M. - Suchoń, V.: Elementarny wykład logiki formalnej z ćwiczeniami komputerowymi   [PDF] 418-422
Kvasz, L. P. Mancosu (ed.): From Bouwer to Hilbert   [PDF] 422-425

Miscelanea

The Best Student Paper Competition   [PDF] 108
The Slovak Philosophical Association Announcement   [PDF] 213
Viceník, J. Karel Berka - 75 years old   [PDF] 323-324
Gahér, F. The Conference Bolzano (†150) - Frege (*150). Sources of Analytical Philosophy: From Logic to Epistemology   [PDF] 428-430