Naši autori

Koťátko, Petr

Príspevky v časopise Organon F

2017

2016

Koťátko, P. Fictional Disourse. Replies to Organon F Papers (Part II). Organon F, 2016, roč. 23, č. 1, s. 102-124. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2014

Koťátko, P. Representations and Relations. Organon F, 2014, roč. 21, č. 3, s. 282-302. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Koťátko, P. Fikce, skutečnost a radikální vyprávění. Organon F, 2013, roč. 20, č. 1, s. 72-96. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Koťátko, P. Interpretace, rozumění, gramatika: odpověď Dezideru Kamhalovi. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 41-50. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Koťátko, P. Privátnost, individualita, pravidla: Odpověď Petru Glombíčkovi. Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 211-234. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Koťátko, P. Vysvětlení a omluva. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 54.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Koťátko, P. Realismus a jazykový konstruktivismus. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 377-396. (State)
[Abstrakt] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Koťátko, P. Jindřich Zelený, Dialektická ontologie. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 341-344. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Pokorný, M. - Koťátko, P. Sir Peter Frederick Strawson. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 319-321. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Koťátko, P. Intence, konvence a pravdivostní podmínky. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 322-337. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Koťátko, P. Sir Peter Frederick Strawson. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 59-61. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Koťátko, P. Deskripce a reference. Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 117-136. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Koťátko, P. Nemožný mravenec a konfúzní fikce. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 50-63. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Hvorecký, J. - Koťátko, P. Introduction: John Searle in Czech Context. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 2, s. 3-8.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Koťátko, P. Searle’s Defence of Internalism. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 2, s. 93-106. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Koťátko, P. Individua a predikace: historický exkurs. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 4-25. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Koťátko, P. Realismus a jeho implikace. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 11-30. ISBN 978-80-85402-99-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Koťátko, P. Realismus, možné světy, propozice, fikce. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 186-203. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Koťátko, P. Reference jako komunikativní fenomén. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 16-28. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998