Obsah ročníka

 

Ročník 9 (2002)

State
Niederle, R. Indexické výrazy (I) [Abstrakt] [PDF] 1-45
Čana, T. O "určitosti" významu v Skúmaniach [Abstrakt] [PDF] 46-63
Niederle, R. Indexické výrazy (II) [Abstrakt] [PDF] 121-156
Paulov, Ján Entropia a modelovanie [Abstrakt] [PDF] 157-175
Niederle, R. Indexické výrazy (III) [Abstrakt] [PDF] 239-271
Zouhar, M. Referencia vlastných mien (I): Kritika historickej teórie [Abstrakt] [PDF] 272-293
Bělohrad, R. Vyčerpávající aktuální entity všechny možné objekty? [Abstrakt] [PDF] 359-384
Zouhar, M. Referencia vlastných mien (II): Revízia historickej teórie [Abstrakt] [PDF] 385-405
Preklady
Hempel, C.G. Problémy a zmeny empiristického kritéria významu   [PDF] 64-82
Herméren, G. Interpretace: typy a kritéria   [PDF] 176-204
Honnefelder, L. Ako je možná metafyzika? Východisko a metóda metafyziky u Johanna Dunsa Scota   [PDF] 294-307
Schlick, M. Budoucnost filosofie   [PDF] 406-418
Diskusie - polemiky
Cmorej, P. O jednom príklade vyvíjajúceho sa pojmu   [PDF] 83-92
Kvasz, L. Vývin pojmov - ohliadnutie po niekoľkých rokoch   [PDF] 205-211
Sedová, T. Nie, vysvetlenie to skutočne nie je: odpoveď M. Kanovskému   [PDF] 328-343
Švandová, B. Jazyk jako nástroj tvorby kombinatorické i svobodné   [PDF] 440-445
Rozhľady
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (IX)   [PDF] 93-109
Viceník, J. Úvod do problematiky metodológie vied (X)   [PDF] 212-225
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (I)   [PDF] 344-352
Szomolányi, J. Filozofické otázky logiky (II)   [PDF] 446-460
Recenzie
Duží, M. Ján Šefránek, Inteligencia ako výpočet   [PDF] 110-115
Svoboda, V. Graham Priest, Logic. A Very Short Introduction   [PDF] 116-118
Glombíček, P. Ludwig Wittgenstein, Modrá a hnedá kniha   [PDF] 226-229
Strelková, M. Antonio R. Damasio, Descartesův omyl   [PDF] 230-235
Zouhar, M. Rom Harré - Grant R. Gillet, Diskurz a myseľ   [PDF] 353-357
Andreanský, E. Wojciech Suchoń, Sylogistyki klasiczne   [PDF] 461-465
Hvorecký, J. Silvia Gáliková, Úvod do filozofie mysle (prípad psychofyzického problému)   [PDF] 465-468
Marvan, T. Robert B. Brandom, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism   [PDF] 469-472
Miscelaneá
Pozvánka na Valné zhromaždenie SFZ pri SAV   [PDF] 238
Gahér, F. Vendelín Alexander Čunderlík (Nekrológ)   [PDF] 473-474
Dialógy
Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (III)   [PDF] 308-327
Materna, P. - Sousedík, S. Transparentní intenzionální logika a problém determinismu   [PDF] 419-439