Obsah ročníka

 

Ročník 4 (1997)

State
Vlasáková, M. Bolzanovo pojetí pravdy a korespondenční teorie [Abstrakt] [PDF] 1-7
Kuruc, F. Russell o vzťahoch všeobecnín a jednotlivín [Abstrakt] [PDF] 8-14
Zouhar, M. Frege o význame [Abstrakt] [PDF] 15-38
Batitsky, V. What is Wrong with the Intuitionist Ontology in Mathematics [Abstrakt] [PDF] 111-116
Koťátko, P. Deskripce a reference [Abstrakt] [PDF] 117-136
Gahér, F. Princípy stoickej fyziky I. Kozmos ako dynamické kontinuum [Abstrakt] [PDF] 215-245
Zouhar, M. Zmysel a denotát indexových výrazov [Abstrakt] [PDF] 246-263
Rorty, R. Thomas Kuhn, kamene a fyzikálne zákony [Abstrakt] [PDF] 325-336
Viceník, J. T. S. Kuhn a teória vedeckých revolúcií [Abstrakt] [PDF] 337-358
Preklady
Strawson, P.F. Indivíduá   [PDF] 39-58
Koťátko, P. Sir Peter Frederick Strawson   [PDF] 59-61
Hintikka, J. Současná filosofie a problém pravdy   [PDF] 137-155
Russell, B. Poznanie na základe oboznámenosti a poznanie na základe deskripcie   [PDF] 264-278
Kuhn, T. Možné svety v dejinách vedy   [PDF] 359-386
Dialógy
Neale, S. - Szomolányi, J. Inšpiratívnosť Russellovej teórie deskripcií   [PDF] 62-66
Hrušovský, I. Z nepublikovaných dialógov Igora Hrušovského   [PDF] 156-175
Bakoš, V. K Hrušovského dialógom   [PDF] 176-179
Dubnička, J. - Krempaský, L. Chaotický dialóg o chaose   [PDF] 279-296
Gál, E. - Novosád, F. - Rybár, J. - Viceník, J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie   [PDF] 387-402
Diskusie - polemiky
Cmorej, P. K procesovému chápaniu pojmov   [PDF] 67-77
Gálik, D. Druhy ako esencie?   [PDF] 180-188
Gálik, D. Piaget, mäkkýše a teória evolúcie   [PDF] 297-301
Sýkora, P. Kladistická revolúcia a koncepcia historických esencií   [PDF] 403-408
Rozhľady
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (V)   [PDF] 78-86
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VI)   [PDF] 189-197
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VII)   [PDF] 302-310
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (VIII)   [PDF] 409-418
Recenzie
Augustín Riška: Americká filozofia. Od Percea po Quina   [PDF] 87-90
Kvasz, L. P. Zlatoš: Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou   [PDF] 91-104
Zouhar, M. M. Dummett: Origins of Analytical Philosophy   [PDF] 198-204
Analecta Husserliana: The Year Book of Phenomenological Research. Volume XLVIII   [PDF] 204-208
Cmorej, P. Pavel Tichý: O čem mluvíme?   [PDF] 208-213
Braciník, J. Epistemologické zošity I.   [PDF] 311-313
Viceník, J. František Mihina: Racionalita. K náčrtu genealógie, modelov a problémov   [PDF] 313-320
Dubnička, J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru   [PDF] 419-423
Volek, P. Joseph Bocheński: Nove lezioni di logica simbolica   [PDF] 423-424
Zouhar, M. Logica '95. Proceedings of the 9th International Symposium   [PDF] 425-427
Miscelaneá
Kamhal, D. Cena slova   [PDF] 105-108
Belás, Ľ. Descartes a súčasnosť   [PDF] 109-110
Správa o činnosti Slovenského filozofického združenia za rok 1996   [PDF] 214
Problémy s fyzikalizmom   [PDF] 321-323
Sedová, T. Nekonvenčné stretnutie: Pohľady na analytickú filozofiu a jazyk   [PDF] 324