Obsah ročníka

 

Ročník 2 (1995)

State
Pstružina, K. Kognitivní vědy a ontologická diference, svět snů [Abstrakt] [PDF] 1-12
Gatial, Ján Permanentná aktuálnosť sémantických transformácií v matematike [Abstrakt] [PDF] 13-17
Hricová, D. Aristotelova fyzika [Abstrakt] [PDF] 109-127
Hric, R. Vývinové štádiá v dejinách algebry [Abstrakt] [PDF] 128-136
Sýkora, P. Druhy ako historické esencie [Abstrakt] [PDF] 225-243
Tondl, L. Jistota, věda a ideologie [Abstrakt] [PDF] 244-258
Havlík, V. Ontologická alternativa McTaggartova paradoxu (K neprostorovému pojetí temporality přítomnosti) [Abstrakt] [PDF] 327-341
Marko, V. Callimachus' Puzzle About Diodorus [Abstrakt] [PDF] 342-367
Preklady
Tarski, A. Sémantická koncepcia pravdy a základy sémantiky   [PDF] 18-54
Cmorej, P. Alfréd Tarski (1901-1983)   [PDF] 55
Faksimile listu A. Tarského S. Mathému   [PDF] 56-57
Tarski, A. List A. Tarského S. Mathému   [PDF] 58
Russell, B. O označovaní   [PDF] 137-151
Russell, B. Opisy   [PDF] 152-163
Rorty, R. Vedomie, intencionalita a pragmatizmus   [PDF] 259-276
Hrachovec, H. Vzťah formálnej sémantiky k teórii poznania   [PDF] 368-380
Dialógy
Černík, V. Fiktívny dialóg s dvojníkom istého kritika   [PDF] 59-70
Petráš, M. Teória všetkého: Fyzikálna ontológia?   [PDF] 164-172
Dubnička, J. Je "teória všetkého" principiálne možná?   [PDF] 173-179
Cmorej, P. - Peregrin, J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (I)   [PDF] 277-292
Cmorej, P. - Peregrin, J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (II)   [PDF] 381-394
Diskusie - polemiky
Kamhal, D. Nepresnosti v diskusii o presnosti   [PDF] 71-77
Popper, K.R. Popper o presnosti a význame   [PDF] 78-81
Marcelli, M. Filozofovanie sekerou tesára Moosbruggera   [PDF] 180-188
Cmorej, P. Presnosť jazyka a obsah výrokov   [PDF] 189-197
Cmorej, P. Presnosť výrazov a primeranosť odpovedí na otázku   [PDF] 293-301
Kanovský, M. Päť predbežných téz o exaktnosti   [PDF] 302-305
Hanzel, I. Vývin pojmov. K východiskám jednej diskusie   [PDF] 395-405
Cmorej, P. Znalosť predmetu a jeho pojem   [PDF] 406-416
Rozhľady
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (V)   [PDF] 82-96
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VI)   [PDF] 198-218
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VII)   [PDF] 306-318
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VIII)   [PDF] 417-429
Recenzie
Hohoš, L. K. R. Popper: Bída historicizmu   [PDF] 97-101
Dubnička, J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru   [PDF] 102-108
Grohová, E. K. Wuchterl - A. Hübner: Wittgenstein   [PDF] 219-221
Stach, P. J. R. Searle: Mysl, mozek, věda   [PDF] 221-224
Pstružina, K. J. R. Searle: Mysl, mozek, věda   [PDF] 319-322
Rybár, J. Kelemen, J.: Strojovia a agenty   [PDF] 322-326
Konrád, R. O. Flanagan: Vedomie   [PDF] 430-435