Naši autori

Kamhal, Dezider

Príspevky v časopise Organon F

2007

Kamhal, D. P. Koťátko, Interpretace a subjektivita. Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 555-559. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I). Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 80-94. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlasné mená, ich sémantika a filozofické problémy (II). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 193-203. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (III). Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 335-350. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (IV). Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 429-437. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Kamhal, D. Pár poznámok k jednej recenzii. Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 431-433. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Kamhal, D. Cena slova. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 105-108. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Kamhal, D. Nepresnosti v diskusii o presnosti. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 71-77. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Kamhal, D. Willard Van Ornam Quine: Hledání pravdy. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 373-375. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2009

Kamhal, D. Výroky (tvrdenia) o totožnosti?. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 39-49. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

1998

Kamhal, D. Toto nie je kniha. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 73-79. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF