Naši autori

Sousedík, Prokop

Príspevky v časopise Organon F

2014

Sousedík, P. - Svoboda, D. Je číslo vlastnost vnějších věcí? Mill – Frege – Kessler. Organon F, 2014, roč. 21, č. 1, s. 45-62. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Sousedík, P. - Svoboda, D. Millovo pojetí čísla. Organon F, 2013, roč. 20, č. 2, s. 201-221. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sousedík, P. Jsou nutné soudy a priori?. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 180-200. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Sousedík, P. Je číslo předmět nebo vlastnost?. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 102-112. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Svoboda, D. - Sousedík, P. Tomášovo pojetí čísla. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 53-69. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2006

Sousedík, P. Rigorisace infinitesimálního počtu a obrat k jazyku. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 32-53. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Sousedík, P. O čem mluvíme v negativních existenčních výrocích?. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 325-345. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2011

Sousedík, P. - Svoboda, D. Je číslo předmět nebo vlastnost?. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 50-67. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2008

Sousedík, P. Kantovy úvahy o fyzice. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 179-197. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Sousedík, P. Carnapova disertační práce o prostoru. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 203-226. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

2000