Organon F Authors

Sousedík, Prokop

Articles in Organon F

2014

Sousedík, P. - Svoboda, D. Is Number a Property of External Things? Mill – Frege – Kessler. Organon F, 2014, vol. 21, No 1, pp. 45-62.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Sousedík, P. - Svoboda, D. Mill’s Conception of Number. Organon F, 2013, vol. 20, No 2, pp. 201-221.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sousedík, P. Are Necessary Judgements A Priori?. Organon F, 2012, vol. 19, No 2, pp. 180-200.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Sousedík, P. Is Number an Object or a Property?. Organon F, 2011, vol. 18, No 1, pp. 102-112.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Svoboda, D. - Sousedík, P. Thomas’ View of Number. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 53-69.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2006

1998

Sousedík, P. What is Spoken in Negative Existential Statements About?. Organon F, 1998, vol. 5, No 4, pp. 325-345.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2011

Sousedík, P. - Svoboda, D. Je číslo předmět nebo vlastnost?. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 50-67. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2008

Sousedík, P. Kantovy úvahy o fyzice. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 179-197. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Sousedík, P. Carnapova disertační práce o prostoru. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 203-226. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

2000