Naši autori

Zeleňák, Eugen

Príspevky v časopise Organon F

2015

Zeleňák, E. Response to Peter P. Icke. Organon F, 2015, roč. 22, č. 2, s. 250-254. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Zeleňák, E. Opäť o Goodmanovej novej záhade indukcie. Organon F, 2014, roč. 21, č. 2, s. 248-260. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Zeleňák, E. O paradoxe havranov, o novej záhade indukcie a o ich predstavení. Organon F, 2012, roč. 19, č. 4, s. 523-542. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Zeleňák, E. H. Beebee, C. Hitchcock, P. Menzies (eds.), The Oxford Handbook of Causation. Organon F, 2010, roč. 17, č. 4, s. 550-554. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Zeleňák, E. Two Approaches to Event Ontology. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 283-303. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zeleňák, E. J. Woodward, Making Things Happen. A Theory of Causal Explanation. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 114-119. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Zeleňák, E. On Pragmatic and Non-Pragmatic Concept of Explanation. Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 334-348. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2009

Zeleňák, E. Dva spôsoby robenia metafyziky: prípad kauzálnych relát. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 85-100. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Zeleňák, E. O explanačnom vzťahu a jeho relátach. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 244-254. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF