Obsah ročníka

 

Ročník 19 (2012)

State
Aytekin, T. - Sayan, E. Fodor on Causes of Mentalese Symbols [Abstrakt] [PDF] 3-15
Gahér, F. Revízia definícií pojmov dostatočná a nutná podmienka [Abstrakt] [PDF] 16-37
Žilinek, J. Poznámky ku klasickej estetike percepcie a vkusu [Abstrakt] [PDF] 38-54
Blum, A. Foreknowledge and Free Will [Abstrakt] [PDF] 55-57
Svoboda, V. Pravidla, normy a analytický filozofický diskurz [Abstrakt] [PDF] 143-179
Sousedík, P. Jsou nutné soudy a priori? [Abstrakt] [PDF] 180-200
Hanzel, I. Sue Savage-Rumbaugh’s Research into Ape Language – Science and Methodology [Abstrakt] [PDF] 201-226
Materna, P. Funkce – procedura – konstrukce [Abstrakt] [PDF] 283-305
Gahér, F. Len [Abstrakt] [PDF] 306-324
Bielik, L. How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics [Abstrakt] [PDF] 325-337
Halas, J. Ryle and Marx on Absurdities [Abstrakt] [PDF] 338-360
Marko, V. Some Sketchy Notes on the Reaper Argument [Abstrakt] [PDF] 361-387
Kosterec, M. Teória kvantifikácie a binárne predikáty [Abstrakt] [PDF] 388-402
Beran, O. ‘Basic Color Categories’ in the Language-Game Perspective [Abstrakt] [PDF] 423-443
Dragoun, I. In Defence of a Type-Token View. Response to Morris [Abstrakt] [PDF] 444-458
Marambio, J.T.A. Instantiation as Partial Identity [Abstrakt] [PDF] 459-487
Raclavský, J. Základy explikace sémantických pojmů [Abstrakt] [PDF] 488-505
Diskusie
Jespersen, B. The non-Italian pope   [PDF] 58-65
Peregrin, J. Spory o realismus, Hegel a jazyk(y) matematiky   [PDF] 66-83
Sousedík, S. Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen   [PDF] 84-95
Cmorej, P. K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka   [PDF] 96-109
Gáliková, S. Obrana mysliacej hmoty   [PDF] 110-113
Raclavský, J. Kontingentnost existence intencionálních entit   [PDF] 227-237
Sousedík, S. O čem je řeč v partikulárních větách   [PDF] 238-247
Cmorej, P. Na okraj Sousedíkových poznámok k významu jednej vety   [PDF] 248-259
Sousedík, S. O existenci a povaze intencionálních individuí   [PDF] 403-409
Cmorej, P. Existencia a mentálnosť intencionálnych indivíduí a predikácia ich vlastností   [PDF] 506-522
Zeleňák, E. O paradoxe havranov, o novej záhade indukcie a o ich predstavení   [PDF] 523-542
Recenzie
Peregrin, J. Tyler Burge, Origins of Objectivity   [PDF] 114-122
Halas, J. Igor Hanzel, Studies in the Methodology of Natural and Social Sciences   [PDF] 122-129
Sedová, T. Jaroslav Peregrin, Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda   [PDF] 129-132
Peregrin, J. S. Bowles – H. Gintis, A Cooperative Species (Human Reciprocity and its Evolution)   [PDF] 260-266
Raclavský, J. D. Patterson (ed .), New Essays on Tarski and Philosophy   [PDF] 266-270
Bielik, L. M. Zouhar, Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie   [PDF] 270-276
Volek, P. W. Jaworski, Philosophy of Mind. A Comprehensive Introduction   [PDF] 410-415
Raclavský, J. L. Horsten, The Tarskian Turn. Deflationism and Axiomatic Truth   [PDF] 415-420
Peregrin, J. C. Gauker, Words and Images: An Essay on the Origin of Ideas   [PDF] 543-547
Mácha, J. M. Zouhar, Význam v kontexte   [PDF] 548-557
Miscelaneá
Sedová, T. Postrehy a subjektívne poznámky o siedmom kongrese analytickej filozofie   [PDF] 133-135