Naši autori

Watkins, John

Príspevky v časopise Organon F

1998

Watkins, J. - Sedová, T. O filozofii vedy z pohľadu kritického racionalizmu. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 52-65. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Watkins, J. Kritický racionalizmus a vedecký pokrok. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 364-371. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF