Naši autori

Audi, Robert

Príspevky v časopise Organon F

2013

1999

Audi, R. Druhy a základné prvky praktického usudzovania. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 27-49. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF