Naši autori

Pokorný, Martin

Príspevky v časopise Organon F

1999

Pokorný, M. - Koťátko, P. Sir Peter Frederick Strawson. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 319-321. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pokorný, M. Osoba a vědomí. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 358-367. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2012

Pokorný, M. Sentience, Awareness, Consciousness. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 2, s. 51-63. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF