Naši autori

Frege, Gottlob

Príspevky v časopise Organon F

2000

Frege, G. O pojme a predmete. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 29-39. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Frege, G. Dopis Jourdainovi. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 40-41. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Frege, G. Myšlienka: Logické skúmanie. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 262-281. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF