Naši autori

Schmidt, Martin

Príspevky v časopise Organon F

2011

Schmidt, M. Holé indivíduá – kritika zvnútra. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 96-101. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Schmidt, M. O inom prístupe k holým jednotlivinám. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 85-91. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Schmidt, M. Causation and Structural Realism. Organon F, 2010, roč. 17, č. 4, s. 508-521. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Schmidt, M. Tractarian Objects in a Structural Setting. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 328-343. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Schmidt, M. How (Not) to Make Static Time Passing. Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 321-333. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Schmidt, M. Can Bundle Theory Explain Individuation?. Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 62-71. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Schmidt, M. Metafyzika Wittgensteinovho Traktátu. Organon F, 2001, roč. 8, č. 2, s. 131-149. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Schmidt, M. Odpoveď J. Peregrinovi. Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 441-442. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Schmidt, M. Ku koncepcii možných svetov vo Wittgensteinovom Traktáte. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 346-353. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Schmidt, M. Ontológia možných a aktuálnych svetov. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 89-108. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Schmidt, M. O realistických a antirealistických tendenciách v ontológii predmetov. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 255-272. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF