Naši autori

Honnefelder, Ludger

Príspevky v časopise Organon F

2002

Honnefelder, L. Ako je možná metafyzika? Východisko a metóda metafyziky u Johanna Dunsa Scota. Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 294-307. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF