Naši autori

Zach, Martin

Príspevky v časopise Organon F

2017

Zach, M. Axel Gelfert: How to Do Science with Models: A Philosophical Primer. Organon F, 2017, roč. 24, č. 4, s. 546-552. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF