Naši autori

Drobňák, Matej

Príspevky v časopise Organon F

2017

Drobňák, M. Meaning-Constitutive Inferences. Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 85-104. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Drobňák, M. T. Sider, Writing the Book of the World. Organon F, 2016, roč. 23, č. 1, s. 134-138. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF