Naši autori

Žilinek, Jozef

Príspevky v časopise Organon F

2012

Žilinek, J. Poznámky ku klasickej estetike percepcie a vkusu. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 38-54. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Žilinek, J. Deviaty ročník česko-slovenského sympózia k analytickej filozofii. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 133-134. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Žilinek, J. VII. Česko-slovenské sympózium venované analytickej filozofii. Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 114-116. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF