Naši autori

Crane, Tim

Príspevky v časopise Organon F

2004

Crane, T. - Svoboda, V. Causation, Interpretation and Omniscience: A Note on Davidsonś Epistemology. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 117-127. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF