Naši autori

Haluška, Ján

Príspevky v časopise Organon F

2011

Haluška, Ján Juraj Šuch, Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 556-559. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF