Naši autori

Hrnčiarová, Katarína

Príspevky v časopise Organon F

2011

Hrnčiarová, K. Deborah A. Boyle, Descartes on Innate Ideas. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 412-416. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF