Naši autori

Sen, Manidipa

Príspevky v časopise Organon F

2009

Sen, M. Strawson on the Notion of the First Person. Organon F, 2009, roč. 16, č. 4, s. 477-492. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF