Naši autori

Koreň, Ladislav

Príspevky v časopise Organon F

2014

Koreň, L. Underdetermination, Scepticism and Realism. Organon F, 2014, roč. 21, č. 2, s. 145-167. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Koreň, L. D. Wheller, Davidson. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 128-133. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Koreň, L. L. Wittgenstein, O istote. Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 405-411. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF