Naši autori

Marvan, Tomáš

Príspevky v časopise Organon F

2014

Marvan, T. P. S. Churchland, Touching a Nerve. The Self as Brain. Organon F, 2014, roč. 21, č. 1, s. 121-125. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Marvan, T. L. H. Nelson – J. Nelson, Quine. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 126-128. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Marvan, T. Obstacles to the Relativity of Truth. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 439-450. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Marvan, T. Dvě verze pojmového relativizmu. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 148-156. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Marvan, T. Svoboda, pojmy a pravidla: ještě k Brandomovu Articulating Reasons. Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 446-449. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Marvan, T. Robert B. Brandom, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism. Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 469-472. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Marvan, T. Richard Rorty: Filozofia a zrkadlo prírody. Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 107-111. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2012

Marvan, T. Searle on External Realism and “Priviledged Conceptual Scheme”. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 2, s. 31-39. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2007

Marvan, T. Goodman’s Arguments for Worldmaking and Their Critics. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 212-226. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF