Naši autori

Barcanová-Marcusová, Ruth

Príspevky v časopise Organon F

2004

Barcanová-Marcusová, R. Možné objekty a možné svety. Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 407-430. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF