Naši autori

Jablonický, Pavol

Príspevky v časopise Organon F

2004

Jablonický, P. P. K. Feyerabend: prekračovanie obzorov, či deštrukcia vedy?. Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 382-406. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2006

Jablonický, P. Normativita v metodológii vedeckých výskumných programov I. Lakatosa. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 255-262. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF