Naši autori

Hrachovec, Herbert

Príspevky v časopise Organon F

1995

Hrachovec, H. Vzťah formálnej sémantiky k teórii poznania. Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 368-380. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF