Naši autori

Gáliková, Silvia

Príspevky v časopise Organon F

2014

2012

Gáliková, S. Obrana mysliacej hmoty. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 110-113. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Gáliková, S. Kam zmizli futbalisti?. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 92-95. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. T. Hříbek, Metafyzika antiindividualismu. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 111-120. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Gáliková, S. Problém vedomia. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 1-17. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Niekoľko poznámok k problému vedomia vo filozofii mysle. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 192-199. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Odpovede na námietky. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 303-311. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (V). Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 77-87. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VI). Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 167-177. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Jiří Nosek: Mysl a tělo v analytické filosofii. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 180-183. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VII). Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 303-311. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (VIII). Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 414-423. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (I). Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 84-98. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (II). Organon F, 1998, roč. 5, č. 2, s. 187-198. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (III). Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 300-310. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gáliková, S. Úvod do filozofie mysle (IV). Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 406-414. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2004

2002

Gáliková, S. Wittgensteinova filozofia mysle. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 80-84. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Gáliková, S. Vedomie: nočná mora filozofov. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 133-142. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF