Naši autori

Riška, Augustín

Príspevky v časopise Organon F

2008

Riška, A. Hume’s Dynamism: the Problem of Power. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 20-28. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Riška, A. Existence, Appearance, and Acquaintance. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 5-15. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Riška, A. A Logical-Pragmatic Theory of Objects. Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 306-320. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Riška, A. Acquaintance and Naming: A Russellian Theme in Epistemology. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 361-376. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Riška, A. Łukasiewicz on Causation. Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 1-14. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Riška, A. Whitehead as a Logician. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 321-327. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF