Detail príspevku/publikácie

Infallibility about the Self

Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 341-354.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,983
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.07.2024 - 02:26
Počet stiahnutí PDF: 830

Abstrakt

On a common formulation, rationalist infallibilism is committed to two main theses: (i) ‘analytic a priori infallibilism’ and (ii) ‘synthetic a priori infallibilism’. According to thesis (i), a relatively wide range of analytic a priori propositions can be infallibly justified. According to thesis (ii), a relatively wide range of synthetic a priori propositions can be infallibly justified. In this paper, I focus on rationalist infallibilism’s second main thesis, what is being called ‘synthetic a priori infallibilism’. I argue that synthetic a priori infallibilism, and by extension rationalist infallibilism, is untenable. In particular, exploring what seems to be the only potentially plausible species of synthetic a priori infallibility, I reject the infallible justification of propositions about the self.

Kľúčové slová

Cogito, dubito, infallibility, privileged access, rationalism, self-knowledge

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).