Redakčná rada

Šéfredaktor:

Marián ZOUHAR (Bratislava)

Zástupca šéfredaktora:

Tomáš MARVAN (Praha)

Výkonný redaktor:

Lukáš BIELIK (Bratislava)

Redaktor pre recenzie:

Tomáš HŘÍBEK (Praha)

Poradná rada:

Pavel CMOREJ (Bratislava)
Eros CORAZZA (San Sebastian)
Marie DUŽÍ (Ostrava)
Katalin FARKAS (Budapešť)
Julian FINK (Bayreuth)
František GAHÉR (Bratislava)
Dušan GÁLIK (Bratislava)
Susan HAACK (Miami)
Vladimír HAVLÍK (Praha)
Paul HORWICH (New York)
Juraj HVORECKÝ (Praha)
Bjørn JESPERSEN (Barcelona)
Petr KOŤÁTKO (Praha)
Martin KUSCH (Viedeň)
Pavel MATERNA (Praha)
Sebastiano MORUZZI (Bologna)
Rostislav NIEDERLE (Brno)
Peter PAGIN (Stockholm)
Jaroslav PEREGRIN (Praha)
Augustín RIŠKA (New York)
Sven ROSENKRANZ (Berlín)
Martin SCHMIDT (Banská Bystrica)
Tatiana SEDOVÁ (Bratislava)
Vladimír SVOBODA (Praha)
Timothy WILLIAMSON (Oxford)
Zsofia ZVOLENSZKY (Budapešť)