Organon F Authors

Sedlár, Igor

Articles in Organon F

2015

Sedlár, I. The Semantics of Empirical Unverifiability. Organon F, 2015, vol. 22, No 3, pp. 358-377.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2011

Sedlár, I. Moorean Sentences in Update Semantics. Organon F, 2011, vol. 18, No 2, pp. 142-153.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedlár, I. On What You Cannot Be Mistaken About?. Organon F, 2011, vol. 18, No 3, pp. 351-362.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Articles in Organon F Supplements

2013

Sedlár, I. An Outline of a Substructural Model of BTA Belief . Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 160-170.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sedlár, I. Infallibility and Logic. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 239-254.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Podroužek, J. - Sedlár, I. Poznanie, overenie a logika jednoduchých procesov. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 157-171. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Podroužek, J. - Sedlár, I. Náčrt logiky jednoduchých procesov. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 111-123. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Sedlár, I. C. I. Lewis a sémantický prístup k modálnej logike. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 173-178. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF