Article/Publication Details

(Original title: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov)
Bratislava : Veda, 2004, 269 p.
ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,350
Number of visits today: 0
Last visit: 10.08.2020 - 16:15