Article/Publication Details

(Original title: Normativita v metodológii vedeckých výskumných programov I. Lakatosa)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 255-262. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,649
Number of visits today: 0
Last visit: 17.09.2020 - 16:08