Article/Publication Details

(Original title: Lesk a bída platonistické koncepce sémantiky)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 38-49. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,727
Number of visits today: 1
Last visit: 05.08.2020 - 16:58