Article/Publication Details

(Original title: Niekoľko nedostatkov Searlovej explikácie inštitucionálnych faktov)
In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, pp. 9-21. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,401
Number of visits today: 0
Last visit: 23.08.2019 - 21:43