Article/Publication Details

(Original title: Význam, interpretácia a spôsob použitia niektorých výrazov v jazykoch geometrie, algebry a mechaniky)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 192-211. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,549
Number of visits today: 0
Last visit: 21.01.2021 - 11:34