Article/Publication Details

(Original title: Problém interpretace vědecké teorie)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 179-191. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,566
Number of visits today: 0
Last visit: 13.05.2021 - 17:55