Article/Publication Details

(Original title: Implikačná konotačná teória v textoch Aurélia Augustína)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 165-176. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,560
Number of visits today: 1
Last visit: 13.08.2020 - 08:41