Article/Publication Details

(Original title: Poznámky k povaze jazykového znaku)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 144-157. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,511
Number of visits today: 0
Last visit: 04.08.2020 - 02:48