Article/Publication Details

(Original title: Dva problémy analytické estetiky)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 120-128. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,491
Number of visits today: 1
Last visit: 25.05.2024 - 22:58