Article/Publication Details

(Original title: Nominalizmus, realizmus a funkcionálne chápanie významu)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 49-55. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,679
Number of visits today: 0
Last visit: 12.08.2020 - 02:55