Naši autori

Iršai, Jevgenij

Príspevky v časopise Organon F

2007

Iršai, J. Poznámky k diskusii Šedík verzus Raclavský. Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 518-524. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF