Article/Publication Details

(Original title: O explanačnom vzťahu a jeho relátach)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 244-254. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,364
Number of visits today: 0
Last visit: 11.10.2019 - 20:26