Article/Publication Details

(Original title: Řešení Grellingova heterologického paradoxu)
In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2009, pp. 134-148. ISBN 978-80-969770-4-8

Document Statistics:

Number of visits: 1,222
Number of visits today: 0
Last visit: 15.02.2019 - 16:55