Article/Publication Details

(Original title: Helmholzovy úvahy o založení geometrie)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 212-230. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,478
Number of visits today: 0
Last visit: 06.08.2020 - 19:03