Article/Publication Details

(Original title: Rossův paradox a základy (deontické) logiky)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 56-66. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,454
Number of visits today: 0
Last visit: 04.08.2020 - 05:25