Detail príspevku/publikácie

Zvodná tvár neľudskosti

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 231-239.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,180
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 07:50
Počet stiahnutí PDF: 344

Abstrakt

Pri výskume masových vrážd a genocíd nás pravdepodobne neustále znepokojuje skutočnosť, že ich páchali obyčajní, slušní, či dokonca bežní ľudia. Neľudskosť je často vnímaná ako dôsledok extrémnej ideológie alebo ako prepuknutie „animálnosti“ skrytej v hĺbke ľudskej bytosti. Avšak vlastné výpovede páchateľov poukazujú skôr na „banálny“ fakt: Základom neľudskosti nie sú extrémne ideológie. Tie sú len „povrchným“, dodatočným zdôvodnením. Za týmito „dôvodmi“ sa skrýva túžba za každú cenu dosiahnuť vlastný (alebo národný) „raj“, a to aj za cenu utrpenia druhých. Na dokreslenie tohto paradoxu sa budeme zaoberať aj vlastnosťami ľudí, ktorí odolali neľudskosti a nezapojili sa do rabovania, krádeží ani masového vraždenia. Kým rozsiahla literatúra vykresľuje tých, ktorí sa podieľali na neľudskosti genocíd, ako prispôsobivých a poctivých občanov, „druhú stranu“ tvorili silné a nezávislé individuality, odmietajúce poslúchať autoritu (či už vlastného okolia, alebo politických a náboženských lídrov); išlo o ľudí na okraji spoločnosti spĺňajúcich definície skôr neposlušných než lojálnych občanov. Ak hovoríme o poučení sa z genocíd, tak naša kritika by sa nemala týkať iba extrémnych ideológií. Mala by viesť aj k prehodnoteniu motivácií, ktoré pokladáme za „normálne“. A ak páchatelia neľudskosti opakovane uvádzali za zásadnú motiváciu cnosť poslušnosti, mali by sme v prípade neľudskosti prehodnotiť aj túto „cnosť“.

Kľúčové slová

Authority, Evil, Genocide, Inhumanity, Mass murder, Nazism, Normality, Obedience, Racism, Suffering, Violence

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).